Keskustan Askolan kuntayhdistys käsitteli vuosikokousasioiden lisäksi 25.06.2020 hybridikokouksessaan kuntapolitiikan ajankohtaisia asioita. Kokouksessa keskusteltiin Askolan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleenjärjestämisestä sekä ohjausryhmän roolista. Käytiin läpi kunnan talouden tasapainottamispaketin toimenpiteitä ja valtuuston kahden edellisen iltakoulun sisältöä. Saatiin selvitys kunnanjohtajan valintaprosessista kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja valintaryhmän jäsen Sanna Kurjelta. Keskusteltiin myös valtuutettujen kokous- ja somekäyttäytymisestä. Oheinen kokouksen kannanotto muodostui näistä ajankohtaisista asioista:
"YHDESSÄ ETEENPÄIN
Askolan kunta on jälleen muutoksen edessä. Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 23.6.2020 uuden kunnanjohtajan. Uusi johtaja tuo aina tullessaan jotain uutta ja hyvä niin. Välillä on tarpeen ravistella toimintatapoja ja tehdä asioita toisin, kuitenkin historiaa kunnioittaen. Askolan Keskusta toivottaa uuden kunnanjohtajan tervetulleeksi kuntaan.
Pian työnsä aloittava kunnanjohtaja pääsee heti tosi toimiin. Viime vuonna valtuustossa hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman toteutus on saatu alkuun, mutta vaatii vahvaa ohjausta onnistuakseen.
Pohja on vakaa, kun saimme taseen alijäämän katettua ja nyt tase on ylijäämäinen. Tämä tapahtui tosin historiallisten osakkeiden kautta, kun niiden arvo saatiin myynnin avulla taseessa suuremmaksi. Myynnistä saadut rahat sijoitettiin uudelleen, jotta voimme jatkossakin saada osinkotuottoa. Taseen oikaisun lisäksi meidän on silti pidettävä huoli käyttötalouden positiivisuudesta.
Meillä on vahvat toimialat, joiden sujuva yhteistyö on menestyksen tae. Jokainen toimiala on joutunut ja joutuu käymään läpi omaa toimintaansa, jotta löydämme tarvittavan tasapainon talouteemme.
Yksi suurimmista säästötavoitteista on perusturvan toimialaan kohdistuva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestely. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että sotepalvelut on järjestettävä uudella tavalla. Järjestäjänä voi olla oman kunnan lisäksi yksityinen palveluntuottaja, toinen kunta tai kuntayhtymä. Palveluita voidaan tuottaa lähitoimipaikassa, toisen kunnan toimipaikassa tai liikkuvina palveluina.
Joka tapauksessa talouden tasapainotus tarkoittaa toiminnan tehostamista ja myös jonkinlaista palvelujen supistamista. Annamme tukemme sotepalvelujen uudelleenjärjestämisen ohjausryhmälle, jotta löydämme keinot selvitä taloudellisista haasteista ja voimme turvata kuntalaisille riittävät, hyvät ja laadukkaat palvelut. Askolan Keskusta haluaa avata keskustelun kuntalaisten kanssa siitä, miten onnistumme tässä yhdessä."