Viestinnän ja osallisuuden vahvistaminen

Viestinnän rooli ja merkitys kasvaa nykypäivänä jatkuvasti. Kunnassa viestintää tapahtuu moneen suuntaan. Tarvitsemme lisää tehoa ja taitoa viestintäämme.

Meillä on viestintäohje, mutta se on auttamattoman vanhentunut. Se pitää päivittää viestintästrategiaksi. Tämän strategiatyön yhteydessä meidän tulee pohtia viestinnän ammattitaitoon panostamista. Voiko viestintäasiat liittää jonkun nykyisen henkilöstön jäsenen tehtäväkuvaan? Onko mahdollista muokata toimenkuvia henkilövaihdosten yhteydessä? Vai pitääkö perustaa uusi toimi tähän liittyen tai ostaa viestintäpalvelua? Tämäkin on hyvä tehdä lakisääteisen kuntastrategian päivittämisen yhteydessä.

Kuntalaiset ovat oman elämänsä parhaita tuntijoita. Siksi on tärkeää kuunnella heitä asioissa, jotka koskettavat heitä läheltä. Osallisuutta voi vahvistaa monin tavoin. Olemme jo ottamassa käyttöön osallistavaa budjetointia ensi vuonna. Erilaisia kuntalaiskyselyitä on tehty eri toimialoilla ja niitä on syytä jatkaa ja edelleen kehittää.

Yhdeksi uudeksi keinoksi mielipiteiden vaihtamiseksi ja asioista tiedottamiseksi ehdotan kyläkierrosten aloittamista. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat vierailevat vuoroin kussakin kylässä kyläkävelyn ja keskustelun merkeissä. Näissä tapaamisissa voidaan kertoa ajankohtaisista ja alueeseen vaikuttavista valmistelussa olevista asioista sekä kysellä kyläläisten mielipiteitä ja kokemuksia palveluista. Samalla tulee koko kunta tutuksi päättäjille ja päättäjät kyläläisille.