Teemani aluevaaleissa

Luotettavat lähipalvelut

Keskustan tavoite aluevaaleissa on se, että jokaisen kunnan alueella on vähintään yksi soteasema.

Minulle tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään vastaanottopiste, jossa asiakkaan kohtaa aito ihminen. Vastaanottaja kartoittaa asiakkaan palvelutarpeen ja ohjaa tämän oikean palvelun pariin. Tämän vastaanottotoiminnan voi tavoittaa myös sähköisten menetelmien kautta.

Vastaanottajan lisäksi jokaisessa pienimmässäkin kunnassa tulee saada usein tarvittavat palvelut mahdollisimman läheltä. Sairaanhoitaja, lastenneuvolan ja hyvinvointineuvolan työntekijät pitää voida tavata fyysisesti oman kunnan alueella ainakin muutamana päivänä viikossa. Palvelut voi saada joko kiinteästä toimipaikasta, liikkuvasta ajoneuvosta kylätalon pihalla tai asiakkaan kotona. Myös digitaalisia etäpalveluja pitää kehittää edelleen.

Kiireettömät lääkäripalvelut voidaan toteuttaa siten, että eri erikoisalojen lääkärit kiertävät toimipisteitä alueella. Näin toimitaan myös ympäristön kannalta viisaasti. Isoimmilla soteasemilla on jatkuvaa vastaanottotoimintaa, mutta pienemmillä voi olla harvennettu palveluntarjonta. Tämä tarkoittaa sitä, että kiireettömälle lääkärivastaanotolle pääsee esimerkiksi Askolassa maanantaisin ja torstaisin, Pukkilassa tiistaisin, Myrskylässä keskiviikkoisin ja Lapinjärvellä perjantaisin. Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa on useampi lääkäri hoitamassa vastaanottoa joka päivä. Mutta niissäkin lääkärit voivat viedä palveluita liikkuvasti kylille ja saaristoon.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi alueille siirtyvät pelastuspalvelut. Ne ovat jo olleetkin isommilla alueilla. Niiden kehittämiseen ja sujuvoittamiseen tulee edelleen panostaa. Avun on oltava lähellä ja nopeasti saatavissa, kun hätä on suurin.

Sujuvaa yhteistyötä

Hyvinvointialue on uusi toimija. Sen tulee tehdä vahvaa ja sujuvaa yhteistyötä alueen kuntien kanssa. Tähän ohjaa myös taloudellinen näkökulma, sillä kun kunnat onnistuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, hyvinvointialueella on pienempi tarve palveluiden järjestämiselle ja sitä kautta rahoitukselle.

Muita yhteystyökumppaneita hyvinvointialueille ovat sotealan järjestöt ja yritykset. Näiden palveluiden käyttäminen julkisen palvelutuotannon lisänä auttaa kansalaisia saamaan parasta mahdollista palvelua mahdollisimman nopeasti.

Tärkeä tavoite uudistuksessa on perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraatio eli se, että nämä erilaiset palvelut on saatavissa asiakkaan tarpeen mukaan pallottelematta häntä luukulta toiselle.

Aktiivinen tiedottaminen ja taloudenhallinta

Asukkaille on tärkeää tiedottaa uudistuksen tuomista muutoksista. Avoimuus valmistelussa auttaa kuulemaan alueen asukkaiden toiveita ja huolia. Alkuvaiheessa tiedottaminen varsinkin palveluiden tai palvelupisteiden muuttuessa on erittäin tärkeää.

Digi- ja etäpalveluiden edelleen kehittäminen on tärkeätä, mutta yhtä lailla on muistettava ne alueen asukkaat, joille sähköisten palveluiden käyttäminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Tämä koskee myös usean alueen yhteistä HUS-yhtymää ja sen Maisa-palvelua. Sähköisille palveluille on oltava vaihtoehto ja tämä on tuotava kaikessa tiedottamisessa esille, niin potilaskirjeissä kuin muussa tiedottamisessa.

Toiminta pitää saada sujuvaksi, avoimeksi ja tehokkaaksi, niin että sotemenojen kasvua voidaan hillitä. Alussa toiminnan käynnistäminen aiheuttaa lisää kuluja, mutta talous on saatava nopeasti hallintaan.