Teemani kuntavaaleissa

Talous on vain väline, mutta se pitää olla kunnossa, jotta saamme kunnan palvelut järjestettyä.

Osana talouden hallintaa, on edistettävä elinkeinojen ja yrittämisen mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseksi.

Kunnan hankintoja on ohjattava enenevässä määrin lähialueen tuotteisiin ja palveluihin aluetalouden parantamiseksi.

Tulevaisuuden palvelustrategian luonti siten, että joka puolella kuntaa - lännessä, keskellä ja idässä - on tarjolla palveluita. Niitä voi olla tarpeen muokata nykyisestä, mutta yhdessä ja kuntalaisia osallistaen, on luotava pitkäntähtäimen suunnitelma tulevaisuuden palveluverkosta ja
-tavoista.

Lisää tehoa ja taitoa niin sisäiseen kuin ulkoiseen viestintään.

Erilaisten osallistamisen tapojen käyttöönotto.

Kaikkien kunnan toimintaa ohjaavien strategioiden ja ohjeiden, kuten esimerkiksi viestintästrategian ja maapoliittisen ohjelman, päivitys kuntastrategiatyön yhteydessä.