Tasapainoinen talous

Usein kuulee sanottavan, ettei pidä ajatella pelkkää taloutta tai puhua vain rahasta. Ei pidäkään pelkästään. Mutta talous ja erityisesti taitava talouden hallinta, on tärkein väline palveluiden tuottamiseksi. Kuntapäättäjän täytyy ymmärtää mistä kunnan tulot muodostuvat ja mitä palveluiden tuottaminen maksaa. Tulojen lisääminen ja menojen hillitseminen on tarkkaa puuhaa, mutta vain siten kunta voi toimia kuntalaistensa parhaaksi.

Suurin Askolan kunnan tulolähde on verotus. Kunnalle tulee verotuloa ansiotuloa saavien maksamista kunnallisveroista, yritysten ja muiden yhteisöjen maksamasta yhteisöverosta sekä kiinteistönomistajien maksamasta kiinteistöverosta. Tärkeää onkin, että mahdollisimman moni kuntalainen on työssä ja ansaitsee tuloa, jota voi verottaa.

Yrityksillä on merkittävä rooli työllistäjinä. Kunta voi ja sen pitääkin edesauttaa yrityksiä luomaan työpaikkoja luomalla elinkeinojen ja yrittämisen mahdollisuuksia kunnassa. Yritysten kanssa on tehty jo pitkään hedelmällistä yhteistyötä ja sitä pitää ehdottomasti jatkaa ja edelleen kehittää. Kuntalaiset voivat omalta osaltaan tukea paikallisia yrityksiä työllistämään ja tuottamaan verotuloja ostamalla niiden palveluita ja tuotteita.

Kaavoituksella on iso merkitys niin talouden ja yrittämisen edellytysten vahvistamisessa kuin uusien asukkaiden houkuttelemisessa. Tähän liittyy vahvasti myös kunnan maaomistamisen periaatteet. Nykyinen maapoliittinen ohjelmamme on vanhentunut ja se pitää päivittää kuntastrategian yhteydessä.

Kunta on myös iso tavaroiden ja palveluiden hankkija eli ostaja. Kunnan hankintoihin pitää soveltaa läheisyyden periaatetta. Mitä lähempää tavara tai palvelu hankitaan, sitä enemmän jää rahaa kiertämään aluetalouteen. Toisin sanoen, kunta on iso työllistäjä niin suoraan kuin välillisestikin.

Hankintaosaamista on tärkeää jatkuvasti parantaa. Kunnan hankinnat on ositettava ja hankintailmoitusten kriteerit on syytä muovata siten, että myös pienet ja paikalliset yritykset pystyvät niihin vastaamaan.